NYHETSBREV

Bestill test n

bestill_body.png
 
Visceralt fett & vekstkurve PDF Utskrift
Visceralt fettområde er vist som en grafisk fremstilling av visceralt fett i buken.


Visceralt fett

42.gif

Visceralt fettområde er vist som en grafisk fremstilling av visceralt fett i buken. Når området av visceralt fett er over 100cm2 er det kjent som bukfedme. Fett er, avhengig av lokasjonen, delt inn i visceralt fett, underhudsfett og intramuskulært fett. Det er området for visceralt fett som er beregnet her. Den skyggelagte delen av grafen indikerer kryssområdet for aldersgruppen som viser at verdien av visceralt fett øker proposjonalt med alder. Området som blir analysert er market med *.   


Normalt viser barn et mindre kryssområde for visceralt fett enn voksne, selv om barn kan ha et høyt midje-hofte mål. Dette er fordi de fleste barns underhudsfett er velutviklet. Når personer blir eldre har de en tendens til å utvikle et større kryssområde for visceralt fett. Dette kan være forårsaket en fysiologisk funksjon som bygger opp fett rundt de indre organer etter som vi blir eldre.
 

Vekstkurve


43.gif
For personer under 18 år er det vanlig å bruke en vekstkurve istedenfor kryssområde for visceralt fett. Med alder- og kjønn spesifikke høyde- og vektgrafer kan status på vekst bli analysert. Resultatet er en verdi som viser en individuellt og relativ posisjon for hans eller hennes gruppe. 50% representerer en gjennomsnittelig verdi, så jo nærmere 50% resultatet er, jo nærmere er man en gjennomsnittelig og normal utvikling. Hvis man ikke er i nærheten av 50% skal man ikke bekymre seg så lenge posisjonen er mellom bunnlinjen 10% og topplinjen 90%.     

Selv om prosentvis høyde og vekt er nødvendig, er det også viktig å tegne en vekstkurve jevnlig. Hvis formen på kurven får en sterk variasjon kan det signalisere et helseproblem.


FAQ 5  Hvor nøyaktig er kryssområdegrafen for visceralt fett ?


En nøyaktighetsstudie og sammenligningstest av kryssområdegrafen for visceralt fett presentert av InBody 720 og CT er r=0.922 (n=332, SEE=17.3cm2) som indikerer høy nøyaktighet. I aktuelle kliniske miljøer kan InBody 720 brukes istedenfor den kostbare CT scanneren og visceralt fett kan måles på en økonomisk og enkel måte. Gjennom regelmessig analyse kan man se effekten av behandling av overvekt gjennom kryssområdegrafen for visceralt fett.

44.gif
     

 
< Forrige   Neste >

Antall beskende

Vi har 388 brukere her n