NYHETSBREV

Bestill test n

bestill_body.png
 
Forenklet forklaring til Kroppsbalanse muskulatur PDF Utskrift
Kroppsbalanse muskulatur viser fordelingen av ”lean bodymass” på kroppens 5 hovedsegmenter (høyre/venstre arm, høyre/venstre ben og overkropp u/armer (trunkus).

Kroppsbalanse muskulatur viser fordelingen av ”lean bodymass” på kroppens 5 hovedsegmenter (høyre/venstre arm, høyre/venstre ben og overkropp u/armer (trunkus).

Lean bodymass = fettfrimasse uten beinvev.

Resultatet for hvert av segmentene blir fremstilt med to søyler. Disse to søylene har ulik betydning, men tar utgangspunkt i den samme fettfrie massen. De to søylene representerer altså to ulike måter å presentere mengden av den fettfrie massen for det gjeldende segmentet.

Søyle #1:Den øverste søylen gir oss to viktige resultater:For det første; etter søylen står et tall med to desimaler. Dette tallet representerer den faktiske vekten av ”lean bodymass” for gjeldene segment (for eksempel 2,19 kg for høyre arm). For det andre; lengden på søylen i forhold til referansemålestokken. Over søylen er en målestokk fra 30 til 200, der midten av ”normal” er 100 (måleenheten er prosent). Den øverste søylen forteller om mengden av ”lean bodymass” i forhold til personens ”idealvekt” beregnet fra høyden. Dersom søylen viser 100 % betyr dette at testpersonen har identisk mengde ”lean bodymass” som referansekroppen beregnet ut ifra høyden. Dersom søylen viser mer enn 100 % har testpersonen mer ”lean bodymass” enn referansekroppen ut ifrahøyde, og vice versa.

Søyle #2:Den neste søylen for det samme segmentet gir oss informasjon om mengden av ”lean bodymass” i forhold til testpersonens aktuelle kroppsvekt. Her er måleenheten prosent. Dersom resultatet viser som her, 103,8 %, betyr dette at testpersonen har 103,8 % ”lean bodymass” i forhold til hans kroppsvekt. Han er altså litt over middels utviklet muskulært i høyre arm i forhold til vekten hans.

Oppsummering:Disse målingene forteller noe om fordelingen av den fettfrie massen (minus skjelett) på segmentene. Ut i fra disse resultatene kan man se muskulær utvikling til hvert av segmentene og forholdet mellom dem. Den øverste søylen for hvert av segmentene forteller om mengden fettfri masse i forhold til et idealmål beregnet ut ifra individets høyde. Tallet til høyre for øverste søyle viser antall kilo fettfri masse for gjeldende segment. Søyle nummer to forteller om mengden fettfri masse i forhold til individets totale kroppsvekt. Altså samme mengde fettfri masse men i forhold til reel kroppsvekt. Gjennom å studere disse resultatene over tid, kan man se endringer i kroppsproposisjoner som resultat av for eksempel trening.

 
< Forrige   Neste >

Antall beskende

Vi har 388 brukere her n