NYHETSBREV
Akershus Universitets- sykehus PDF Utskrift
InBody 720 brukes i et forskningsprosjekt som går over 4 år.

Målinger av fettprosent blir i hovedsak brukt av forsknings teamet. Medarbeidere som bruker InBody 720 ved Akershus Universitets Sykehus og Universitetet i Oslo opplyser at pasientene får mye motivasjon og energi av informasjonen på sitt resultatskjema.

Anna Randby, Klinisk Stipendiat, Universitetet i Oslo/Akershus Universitetssykehus
Professor Torbjørn Omland ved Medisinsk avdeling, Akershus Universitetssykehus

Forskningen med InBody omfatter over 800 personer og er endel av ett større forskningsprosjekt kalt gråsoneprosjektet som Ahus gjør sammen med Universitetet i Oslo. InBody 720 har deltatt ute i feltarbeidet ved Stensby Sykehus og står nå ved Universitet i Oslo. Deler av dette prosjektet vil bli publisert i 2008. 


Søvn-apne

Sterk snorking og åndedrettsbesvær under søvn er kardinalsymptomene ved såkalt søvnapne-sykdom. Denne søvnsykdommen omfatter ca. 60-70% av alle tilfeller med økt søvnighet på dagtid. Forekomsten er på omtrent 1-3 % både hos voksne og barn, noe som tilsier at det i Norge er omtrent 80 000 mennesker med slik sykdom.

Ved søvn-apne kan det forekomme pauser i åndedrettet på opp til ett minutt. Apne-episodene og snorkingen fører til hyppige, kortvarige oppvåkninger. Og med så oppstykket og dårlig søvn blir man nødvendigvis søvnig på dagtid.

Som konsekvens av slik søvnighet opptrer konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt, emosjonell irritabilitet, automatiske handlinger i halvsøvne og til dels betydelige psykososiale problemer. Flertallet av søvnapne-pasienter er overvektige menn.

www.ahus.no 

 
< Forrige