NYHETSBREV
Sykehuset i Vestfold PDF Utskrift
Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst v/ dr. med. Jøran Hjelmesæth

Det første regionale kompetansesenteret for sykelig fedme i Norge ble startet opp ved Sykehuset i Vestfold 1.september 2004 og kalt ”Overvektsprosjektet i Helse Sør”.

InBody 720 deltar i flere forskningsprosjekt ved Senter for Sykelig overvekt ved dette Sykehuset i Vestfold. I tillegg blir InBody 720 brukt som ett pedagogisk verktøy for pasientene for å få forståelse av de endringer som skjer i kroppen ved endret livstil, kosthold og adferd.

 

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst (SSO) har tre hovedoppgaver: 

Henvisninger og behandling

De lokale helseforetak kan etter nærmere definerte kriterier henvise pasienter til vurdering og behandling. Senteret har både medisinsk og kirurgisk kompetanse. Voksne pasienter (> 18 år) henvises til SSO direkte (kriterier), barn og unge (<18 år) henvises til Seksjon for barn og unge (kriterier). 

Forskning og fagutvikling

Kompetansesenteret prioriterer klinisk forskning der forskjellige behandlingsformer sammenlignes med hverandre, og senteret har gode muligheter til i samarbeid med de lokale HF å etablere standarder for behandling og oppfølging. Faglig ansvarlige leger er senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth, overlege dr.med. Rune Sandbu (kirurgi) og overlege Martin Handeland (barn/ungdom). 

Nettverk

Kompetansesenteret skal opparbeide et nettverk i regionen av fagfolk som har denne pasientgruppen som sin oppgave. Kompetansesenteret vil på sikt ha en oppgave i å spre kompetanse og gi veiledning også til kommunene i regionen.

Les mer på www.siv.no 

 
< Forrige   Neste >