5.2.17 BodyAnalyse.no - Hvor n°yaktig er InBody?
Hvor n°yaktig er InBody?
Valideringsstudie av Bioelektrisk motstandsanalyse og Inbody 720 mot DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry)

 

Fra 2000 til 2002 ble det utført valideringsstudier av InBody 720 mot DEXA ved sykehusene Sanggye Paik, YoungDong Severance og Yongin Severance.

Forskerne konkluderer med at InBody er meget nøyaktig, pålitelig og gir reproduserbare resultater, samt er et nyttig verktøy for kroppssammensetningsanalyser.

Les hele studien på www.bodyanalyse.no samt andre relaterte studier.

03.gif