5.2.17 BodyAnalyse.no - Inbody i aksjon
Inbody i aksjon
Les artikkel fra Bergens Tidene hvor en persons helse kartlegges med InBody.
Les artikkelen her