5.2.17 BodyAnalyse.no - Dokumentasjon
Dokumentasjon

 

Validiteten og nøyaktigheten til InBody 720 er utførlig dokumentert og oppnår anerkjennelse i medisinske miljøer verden over.

Dokumentasjonen er inndelt i Studier, Patenter, Sertifiseringer og Publikasjoner i menyen over.