5.2.17 BodyAnalyse.no - Inbody er nummer Ún i verden med ny teknologi
Inbody er nummer Ún i verden med ny teknologi
I 1996 ble InBody utviklet av Biospace ved hjelp av multifrekvens BIA teknologi hvor overkropp, armer og ben ble målt separert og direkte ved motstandsanalyse. Væske utenfor og innenfor cellene ble også nøyaktig målt. 

Inbody bruker ikke empiriske data - og gir deg derfor de mest nøyaktige resultatene. På andre maskiner vil du se at dersom man endrer kjønn, alder eller kroppstype vil resultatene endre seg dramatisk - selvom kroppssammensetningen er den samme.
Er du mann på 40 år og tester deg som kvinne 20 på InBody så får du samme resultat

Hvis du skal jobbe med folk som ikke er Standard eller Atletisk som er det vår mening at InBody vil gi deg de mest nøyaktige resultatene.
Dette understøttes av vitenskapelige studier som er publisert her: bodyanalyse.no/Studier
De viktigste forskjellene på InBody og annen teknologi er :
  • InBody er den eneste måleinstrumentet som IKKE bruker estimering av fett og muskulatur basert på historiske data eller kjønn og alder.
  • Man trenger ikke å være standard eller atletisk for å få like resultateter, da dette ikke registreres inn på InBody. 
  • InBody er det eneste måleinstrumentet  som beregner idealvekt og samtidig tar hensyn til personens muskelmasse. 
  • InBody er det eneste måleinstrumentet som måler skjelletmuskulaturen som er den muskulaturen som endres via fysisk aktivitet. 
  • InBody er det instrumentet med lengst analysetid og som måler med flest frekvenser.
  • Flere konkurrerende maskiner bruker BMI som normal, dette er målemetoder som er på vei ut.  
  • InBody viser liv-hoftevidde og ødem.
   
Den tidligere BIA teknologien var ikke nøyaktig nok
Empiriske beregninger bygger på gjennomsnittsverdier. Denne type beregninger tar typisk utgangspunkt i faktorer som alder, kjønn, etnisitet og kroppstype (standard eller atletisk). Hva hvis du ikke er standard eller atletisk? Og hva er definisjonen på det? Slike beregninger er lite nøyaktig og vil derfor gjøre det vanskelig å følge opp en kroppssammensetning som er i endring. Ved all testing vil det være viktig å følge testforberedelsene for nøyaktige resulater.

Om du måler blodtrykket ditt for eksempel, blir ikke kjønn eller alder lagt til grunn for resultatet du får. Det samme gjelder om man tar en CT, MRI eller andre medisinske undersøkelser. 
 
Empiriske data kan altså ikke legges til grunn for å foreta en nøyaktig måling. Forestill deg at man skanner en person som er 18 år - som en uke senere er blitt 19 år. Måleinstrumenter som bruker empiriske data vil nå anta at personen er blitt ett år eldre. Generelt vil lite ha endret seg på én uke, men maskinen som baserer beregningene på empiriske data vil nå vise endringer. Prøv gjerne dette selv om du har tilgang til en kroppsanalysemaskin som baserer resultatene på empiriske data.Eller prøv å teste deg som standard eller atletisk 

InBody benytter seg ikke av empiriske data og det finnes per dags dato over 500 validerende studier på InBodys nøyaktighet.
 
Se www.bodyanalyse.no/Studier for mer informasjon og dokumentasjon. Ta også gjerne kontakt med oss. 
Inbody brukes i stor skala over hele verden og er verdensledende innen BIA-teknologien.
 
Her er noen av våre referanser i Norge:

Bergen 

Haukeland Universitetssykehus - Hjerte og rehabilitering

Haukeland Universitetssykehus - Poliklinikk for overvekt

Haukeland Universitetssykehus - Forskning

Sjøkrigsskolen

Sjøforsvarets idretts- og treningssenter (SITS)

Oslo og Akershus

Norges Idrettshøgskole

Ullevål Universitetssykehus (Barneprosjekt)

Ullevål Universitetssykehus (Klinisk ernæringsfysiologi)

Forsvarets Overkommando, Idrettsavdelingen, Akershus Festning
Andre

Høgskolen i Agder

Høgskolen i Hedmark

Senter for sykelig overvekt i Vestfold 

Krigskolen Linderud 

E2 Sandefjord

 Trondheim

NTNU / St Olavs Hospital (fedme)

NTNU / St Olavs Hospital (forskning)


Du finner også InBody i kommersiell drift blant annet i SatsElixia. Se full oversikt over steder du kan ta en InBody måling her .