NYHETSBREV

Bestill test n

bestill_body.png
 
Detaljert forklaring
Huskeregler for analyse med InBody PDF Utskrift

Testen skal ikke taes av personer med pacemaker.

For å sikre nøyaktige resultater må gitte forutsetninger være oppfyllt.

Før en test utføres må følgende punkter leses og følges nøye, samt påse at testpersonen er oppmerksom på faktorene som kan påvirke nøyaktigheten av testresultatene. Nøyaktigheten av testresultatet ved en kroppssammensetningsanalyse er avhengig av testpersonen og av miljøet der testen blir utført.

Testen skal ikke utføres av personer under 18 år eller gravide uten at det er ett tverrfaglig opplegg rundt dette. Er du i tvil kontakt din fastlege eller oss. Testen er ufarlig for begge kategorier men fabrikanten og vi som leverandør har satt visse retningslinjer for dette.

1. Analysen bør ikke utføres like etter et måltid

I tilfeller der testpersonen nettopp har spist, bør testen utsettes ca to timer fordi mengden av mat vil beregnes som vekt, og dermed kan påvirke analysen og gi unøyaktige resultater.
 
2. Toalettbesøk før analysen

Påse at testpersonen har vært på toalettet før testen. Selv om det ikke inkluderes som kroppssammensetningselementer vil volumet av urin og avføring inkluderes i vektmåling og kan gi feil i resultatet.


3. Unngå trening rett før analysen

Hard trening og raske bevegelser kan gi midlertidige endringer i kroppssammensetning.

 
4. Stå stille i 5 minutter før analysen

Hvis analysen utføres umiddelbart etter man har lagt eller sittet i en lengre periode kan de påvirke testresultatene. Dette fordi kroppsvæske har en tendens til å synke til bena når en person reiser seg.

 
5. Unngå badstu eller dusj rett før analysen

Analysen må ikke utføres rett etter testpersonen har dusjet eller tatt badstu da svette gir midlertidige forandringer av kroppssammensetning.

 
6. Unngå analyse ved menstruasjon

Ved menstruasjon opplever kvinner økt kroppsvæske, dette vil påvirke resultatene av analysen

 
7. Analysen må utføres i normal temperatur (20-25˚C)

Menneskekroppen er stabil i normale temperaturer, men kroppssammensetningen kan påvirkes ved varme eller kalde temperaturer.

 
8. Re-testing krever samme forutsetninger som forrige test

Nye analyser bør utføres under tilsvarende forutsetninger som første gang for å gi nøyaktige og konsise resultatforutsetninger.

Les mer...
 
Posisjonsguide for analyse PDF Utskrift
Korrekt posisjon øker nøyaktigheten av testresultatene
Les mer...
 
Kropps sammensetnings analyse PDF Utskrift
Ved analyse av kroppssammensetning vil InBody 720 tildele verdier til de forskjellige elementene i kroppen
Les mer...
 
Hvor nyaktig er InBody? PDF Utskrift
Valideringsstudie av Bioelektrisk motstandsanalyse og Inbody 720 mot DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry)
Les mer...
 
Muskulatur og fett analyse PDF Utskrift
Muskulatur og fettanalyse er en estimering av verdiene av de tre elementene; vekt, muskelmasse og kroppsfett.
Les mer...
 
8 forskjellige kropps sammensetninger PDF Utskrift
Illustrerte forklaringer til forskjellige kroppsammensetninger
Les mer...
 
Vektdiagnose PDF Utskrift
Detaljert forklaring av hvordan InBody 720 beregner vektdiagnose.
Les mer...
 
Kroppsbalanse Ren Muskulatur PDF Utskrift
InBody 720 måler Kroppsstyrke Ren Muskulatur* i alle kroppsdelene med prinsippet bioelektrisk motstandsanalyse av kroppsdelene.
Les mer...
 
Sammenligning av kroppsstyrke ren muskulatur PDF Utskrift
Avhengig av om den nederste stolpegrafen er lengre eller kortere enn 100% er det mulig å se om ren muskelmasse og mengde fett er tilstrekkelig.
Les mer...
 
Observer trender over tid for ren muskulatur PDF Utskrift
Hvis analyser med InBody benyttes regelmessig kan man se hvordan mengden av ren muskelmasse forandres over tid.
Les mer...
 
dem PDF Utskrift
InBody 720 måler kroppsvæske ved å dele det inn i intracellulær og extracellulær væske
Les mer...
 
Visceralt fett & vekstkurve PDF Utskrift
Visceralt fettområde er vist som en grafisk fremstilling av visceralt fett i buken.
Les mer...
 
Oversikt sammensatt evaluering PDF Utskrift
En oppsummering av testresultatene
Les mer...
 
Vektdiagnose, helsescore og hvilestoffskifte PDF Utskrift
En oppsummering av sluttresultatene i analysen
Les mer...
 

Antall beskende

Vi har 388 brukere her n